Dodatek osłonowy 2024

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
19-04-2024
Chcesz otrzymać dodatek osłonowy? To już ostatnie dni na złożenie wniosku
zdjęcie
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2024 roku przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku. 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego: 
228,80 zł (lub podwyższony 286,00 zł) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 
343,20 zł (lub podwyższony 429,00 zł) dla gospodarstwa 2-3 osobowego, 
486,20 zł (lub podwyższony 607,75 zł) dla 4-5 osób w gospodarstwie domowym, 
657,80 zł (lub podwyższony 822,25 zł) jeśli gospodarstwo domowe tworzy 6 lub więcej osób. 

Dodatek osłonowy podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem lub paliwami węglopochodnymi, pod warunkiem, że ich źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB.

Zainteresowanych odsyłamy do:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sportowa 7
97-320 Wolbórz
Tel.: (44) 61-64-478 , Fax:  (44) 61-64-474
e-mail: mops@mopswolborz.pl
← powrót