Gimnazjada z okazji 11 listopada

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
09-11-2018
Wpisując się w kalendarz obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wolborzu postanowili obchodzić Święto Niepodległości, łącząc naukę i zabawę.
zdjęcie
Uczniowie zorganizowali projekt pn.: Gimnazjada z okazji 11 LISTOPADA. Młodzież podzielona na  pięcioosobowe zespoły rywalizowała między sobą, wykonując zadania w poszczególnych punktach  rozmieszczonych na terenie szkoły.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą sposobów dochodzenia do niepodległości, znajomością biografii jej najważniejszych twórców, a także rozpoznać dzieła sztuki podejmujące temat walk o wolność i utwory literackie tworzone „ku pokrzepieniu serc”. Wykorzystywali materiały źródłowe do rozwiązywania krzyżówki i analizowali teksty utworów muzycznych. Poszczególne drużyny musiały także odgadnąć, co poeta miał na myśli oraz rozszyfrować kalambury. Były także konkurencje sprawnościowe, np. zakładanie opatrunku, bieg z rannym na noszach, rzucanie piłeczkami do celu. Podsumowaniem gry było wspólne zaśpiewanie pieśni legionowej.

W zabawie wzięli udział wszyscy uczniowie, a jako nagrody otrzymali cukierki ,,Kasztanki”. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe. Gimnazjada  była okazją do pogłębienia wiedzy związanej z okolicznościami odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowania postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i kulturowej oraz integracji uczniów całej szkoły.


Zapraszamy w niedzielne 11 listopada 2018 r. na uroczystości z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości:
16:00 Msza Święta za Ojczyznę w Kolegiacie
17:00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
17:30 Okolicznościowy koncert zespołu Plateau oraz premiera filmu z odsłonięcia pomnika Marszałka w Wolborzu.

Zaprasza Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros


 
 
← powrót