Obrońcom Ojczyzny w Goleszach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
12-09-2018
Symboliczny grób Obrońców Ojczyzny został zbudowany i poświęcony na terenie Parafii Golesze - Swolszewice. 
zdjęcie
Dnia 15 sierpnia 2018 roku, w Parafii Golesze - Swolszewice odbyło się poświęcenie pomnika – symbolicznego grobu Obrońców Ojczyzny poległych na przestrzeni dziejów w Wojnach Światowych i Powstaniach Narodowych. 

Pierwszym etapem uroczystości była Msza Św., którą odprawił i kazanie w jej trakcie wygłosił Proboszcz Parafii Ks. Damian Skwara. Uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych rodzajów wojsk, Policji, Strażacy z OSP Lubiaszów, Poczty Sztandarowe Straży Pożarnych z Lubiaszowa i Żarnowicy, Solidarności i Szkoły Podstawowej z Golesz, połączone Orkiestry Strażackie z Żarnowicy i Włodzimierzowa oraz bardzo licznie zebrani Wierni - Parafianie i Goście.

Drugim etapem uroczystości była procesja na cmentarz parafialny, którą prowadzili konno ułani ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora „Hubala”. 

Na cmentarzu, po odegraniu Hymnu Państwowego Proboszcz Parafii poświęcił pomnik – symboliczny grób. Przy dźwiękach Pierwszej Brygady złożone zostały, przez żołnierzy  i strażaków, symboliczne wiązanki kwiatów. Po modlitwie za dusze Obrońców Ojczyzny połączone orkiestry odegrały wiązankę melodii patriotycznych.

Uroczystość zakończyła się powrotną procesją do kościoła i pamiątkowymi fotografiami.
Pomnik powstał staraniem Proboszcza Parafii Ks. Damiana Skwary i wielkiej liczby parafian. Stanowi on teraz w Parafii szczególne miejsce pamięci, refleksji a przede wszystkim modlitwy za dusze OBROŃCÓW OJCZYZNY POLEGŁYCH NA PRZESTRZENI DZIEJÓW W WOJNACH ŚWIATOWYCH I POWSTANIACH NARODOWYCH.

(autor ks. Damian Skwara, Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Goleszach - Swolszewicach )
← powrót