Oferta wpłynęła

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
22-05-2024
17 maja 2024r. do Urzędu Miejskiego w Wolborzu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. 
zdjęcie
Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 571 ze zm.), zgodnie z informacją o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2024r. z dnia 6 maja 2024r.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Wolbórz, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolborzu. Termin zgłaszania uwag do oferty upływa z dniem 29 maja 2024r.

Wolbórz, dnia 21 maja 2024r.

Załączniki artykułu

OFERTA RWOPR Pobrań: 44
← powrót