Pomoc dla Uchodźców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
28-02-2022
Apel do Obywateli Ukrainy o zarejestrowanie Państwa pobytu na terenie Gminy w Urzędzie Gminy lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
zdjęcie
Aby móc udzielić wsparcia Obywatelom Ukrainy rzeczowego czy finansowego apelujemy o zarejestrowanie Państwa pobytu na terenie Ziemi Piotrkowskiej w Urzędzie Gminy Tel. (44) 61-64-241, (44) 61-64-251 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Tel.: (44) 61-64-478 , Fax: (44) 61-64-474.

біженців з України!
Для забезпечення допомоги речами або фінансово зверніться для реєстрації побуту на території регіону Пьотркува Трибунальського в найближчий Уряд Ґміни або Осередок Соціальної Допомоги Ґміни. 


Dla wszystkich uchodźców wojennych na terenie naszej gminy zapewniona jest opieka medyczna w Ośrodkach Zdrowia AMICUS MED tel. 44 615 50 07

Mieszkańocw, kótrzy chca zaoferować miejsca noclegowe prosimy o kontakt z koordynatorem gminnej pomocy Jan Badek, tel. +48 665 777 190 lub email: j.badek@wolborz.eu


Podczas poniedziałkowego (28.02.2022) Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ustalono, że wszelkie zabrane w gminach dary od mieszkańców będą przekazywane do magazynów powiatowych, w celu przygotowania ich do transportu. Odpowiednio zabezpieczony i przygotowany transport, za pośrednictwem wojewody, będzie kierowany do Magazynów Agencji Rezerw Strategicznych, skąd będzie wysyłany, jako pomoc humanitarna, na Ukrainę. 

Dla ułatwienia organizacji pomocy oraz sprawnego jej udzielenia tym, którzy na nią czekają, prosimy o wykorzystywanie oficjalnych kanałów dystrybucji, czyli dowożenie jej do powiatowego punktu zbiórki, który mieści się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie, Al. 3 Maja 33. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 9.00-14.00. 

Pomoc finansową można kierować na specjalnie utworzone przez Powiat Piotrkowski konto nr 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140 
W tytule przelewu wpisujemy:  Obywatelom Ukrainy - Powiat Piotrkowski. 

Інформацію про гуманітарну акцію, яка проводиться в Пьотрківському повіті, можна знайти за посиланням https://www.powiat-piotrkowski.pl/akcja-humanitarna

Informacje dotyczące prowadzonej akcji humanitarnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego zamieszczone są pod linkiem https://www.powiat-piotrkowski.pl/akcja-humanitarna
 

Załączniki artykułu

POMOC Pobrań: 42
RU Pobrań: 25
EN Pobrań: 25
PL Pobrań: 51
UA Pobrań: 30
← powrót