Wypoczynek nad wodą

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
15-05-2024
W związku ze zbliżającym się sezonem letnim Burmistrz Wolborza zwraca uwagę na zagrożenia występujące na obszarach wodnych Gminy Wolbórz.
zdjęcie
Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji znajduje się w dokumencie, który można pobrać oraz zapoznać się ze strony  internetowej Gminy Wolbórz.

W związku z powyższym, a w szczególności do prywatnych gruntów pod wodami, wypełniając zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy zagrożeń obszarów wodnych Gminy Wolbórz Burmistrz Wolborza wskazuje na konieczność zabezpieczenia stawu znajdującego się na terenie prywatnego gruntu przed nieuprawnionym korzystaniem z niego osób trzecich, co rodzić może niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z tego obszaru wodnego.

Spełnieniem wymogu  zabezpieczenia, o którym mowa wyżej jest fakt lokalizacji stawu na terenie ogrodzonym. Jeśli staw zlokalizowany jest na terenie nieogrodzonym spełnieniem wymogu zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem z niego osób trzecich (szczególnie w celu pływania, kąpieli czy innych form rekreacji lub sportu) jest umieszczenie tablic informujących o zakazie wstępu na teren prywatny lub umieszczenie w pobliżu stawu znaków lub tablic informujących o zakazie kąpieli.

Urzędowe wzory znaków zakazu kąpieli określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag;  tekst jednolity - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 714).  
← powrót