Zwrot podatku akcyzowego 2024

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
31-01-2024
Informujemy, iż w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. przyjmowane będą wnioski producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego.
zdjęcie
Informujemy, iż w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. przyjmowane będą wnioski producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego wraz z załączonymi fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego oraz dodatkowymi dokumentami:


- obowiązkowo oświadczenie o pomocy publicznej i zestawienie faktur;
- dodatkowo oświadczenie o dzierżawionych gruntach (jeżeli składamy po raz pierwszy wniosek),
- informacja z ARiMR o DJP zwierząt.

Numery faktur zakupu oleju napędowego nie wypisujemy bezpośrednio na wniosku tylko na załączonym zestawieniu faktur, które jest załącznikiem do wniosku. We wniosku wpisujemy: "faktury VAT wg. załączonego zestawienia w ilości .. .... „

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje tylko i wyłącznie na rachunek bankowy, który należy podać we wniosku.
- Limit zwrotu grunty: 110 litrów x ilość ha użytków rolnych
- Limit zwrotu: na jedną świnię przysługują 4 litry
- Limit zwrotu: na jedną DJP bydła, owiec, kóz i koni przysługuje 40 litrów, trzeba pobrać dokument z ARiMR, na którym podana będzie średnia liczba DJP świń, owiec, kóz i koni za rok 2023

Zwrot przysługuje w kwocie 1,46 zł/litr

Okres faktur, które należy załączyć do wniosku: 01.08.2023 r. — 31.01.2024 r. (faktury z wcześniejszych okresów nie zostaną zaliczone.

Obsługa interesantów w sprawie złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim wyznaczeniu terminu telefonicznego w godzinach pracy Urzędu - nr telefonu 693 222 921.

Druki do pobrania są dostępne poniżej lub w budynku urzędu. 
- wniosek
- oświadczenie o dzierżawie
- oświadczenie o pomocy publicznej dot. osób fizycznych,
- oświadczenie o pomocy publicznej dot. osób prawnych,
- wykaz faktur. 
← powrót