Gospodarka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =

Gmina Wolbórz pełni funkcje: rolniczą, w części południowo-wschodniej rekreacyjną oraz usługową. Na terenie gminy z powodzeniem rozwija się branża logistyczna. 
Centrum administracji i usług mieści się w Wolborzu, który jest stolicą gminy. Znajdują się tu: urząd miejski, dom kultury, biblioteka, poczta, publiczna i niepubliczna przychodnia lekarska, ośrodek pomocy społecznej, komisariat policji, kościół parafialny (kolegiata), apteki, banki, 3 przedszkola, szkoła podstawowa i gimnazjum. Szkolnictwo średnie reprezentuje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoły podstawowe na terenie gminy mieszczą się w: Wolborzu, Goleszach Dużych, Komornikach i Proszeniu. Na terenie Gminy prężnie działa 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z których jednostka w Wolborzu należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.