Oferta inwestycyjna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =

Poszukiwani inwestorzy w gminie Wolbórz: 
Inwestorzy z branży logistycznej, turystyka i hotelarstwo, przemysł lekki, usługi, składy. 


Oferowane tereny

Nowość: Działka 1251/16 - Grunt przemysłowy przy S8, o pow. 4.5 ha
Działka poza planem miejscowym - zagospodarowanie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Dojazd drogą wewnetrzną - pas drogowy szerokości 5 m. Woda - po rozbudowie sieci wodociągowej (ok 250mb). Kanalizacja sanitarna mozliwość przyłączenia. Brak kanalizacji deszczowej. Na działce znajduje się melioracja - rowy. Teren nie leży w żadnej formie ochrony przyrody
Link do oferty
Kontakt: Aneta Wacha-Bąkowska, tel.: +48 797 718 109, 
e-mail: a.wacha-bakowska@waveestate.pl

1. Teren inwestycyjny niezabudowany o pow. 29,79ha - obręb ewidencyjny nr 8  m. Wolbórz (działki rolne nr 1587/4, 1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1588/4, 1588/3, 1589/4, 1589/3). Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłową, usługi, logistykę, składy, magazyny, produkcje materiałów budowlanych. Dostęp do mediów (woda, kanalizacja, gaz, prąd) w odległości ok. 250m. Teren sąsiaduje z drogą ekspresową S8 Warszawa - Katowice - Wrocław. Właściciel terenu prywatny. Link do oferty 1.

2. Teren inwestycyjny niezabudowany o pow. 23,03ha - obręb ewidencyjny nr 8 m. Wolbórz (działki rolne nr 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610). Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na działalność przemysłową, usługi, logistykę, składy, produkcje. Dostęp do mediów (woda, kanalizacja, gaz, prąd) w odległości ok. 300m. Teren sąsiaduje z drogą ekspresową S8 Warszawa - Katowice - Wrocław. Właściciel terenu prywatny. Link do oferty 2.

3. Teren inwestycyjny niezabudowany o pow. 9,95ha - obręb ewidencyjny nr 10 m. Wolbórz (działki rolne nr 1263/5, 1289/1, 1264/2). Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren z ew. przeznaczeniem na działalność przemysłową, logistykę, usługi. Dostęp do mediów (woda, kanalizacja, gaz, prąd) w odległości ok. 50 m. Teren sąsiaduje z drogą ekspresową S8 Warszawa - Katowice - Wrocław oraz drogą gminną nr 110531EL. Właściciel terenu prywatny. 

4. Teren inwestycyjny niezabudowany o pow. 4,67ha - obręb ewidencyjny nr 1 m. Wolbórz  (działka nr 1/3). Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dostęp do mediów (prąd, woda, w pobliżu gazociąg). Teren sąsiaduje z drogą nr 1511E. Własność gminy. 

5. Teren inwestycyjny niezabudowany o pow. 4,41ha - obręb ewidencyjny nr 9 m. Wolbórz (działka nr 1731/2. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dostęp do mediów (prąd, woda). Teren sąsiaduje z drogą nr 1535E. Własność gminy. 

6. Teren inwestycyjny niezabudowany o pow. 2,75ha - obręb ewidencyjny nr 16 - Leonów gm. Wolbórz (działka nr 99/8). Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Teren z  ew. przeznaczeniem na usługi. Teren jest uzbrojony (woda, kanalizacja, prąd) i sąsiaduje z utwardzoną drogą publiczną. W odległości ok. 500 m znajduje się linia brzegowa Zalewu Sulejowskiego oraz Sulejowski Park Krajobrazowy z terenami rekreacyjnymi. 

  • Dodatkowe udogodnienia
  • Doskonałe skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy z trasą K 8 Warszawa – Katowice – Wrocław.
  • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń.


Wszystkie wyżej wymienione tereny inwestycyjne można obejrzeć na Geoportalu

Kontakt w sprawie nowych inwestycji
Burmistrz Wolborza - Andrzej Jaros
tel. +48 (44) 61-64-241