Kultura

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =

Organizatorem życia społeczno - kulturalnego w gminie jest Wolborskie Centrum Kultury. To z jego inicjatywy przy współudziale Urzędu Miejskiego organizowane są imprezy rekreacyjno - rozrywkowe takie jak: "Dni  Wolborza", "Wolborski Saganek", imprezy kulturalno - oświatowe i inne imprezy okolicznościowe.  

WCK jest organizatorem wystaw twórczości koła plastycznego. Od wielu lat działają  zespoły tj. "Fermata", "Nad Wolbórką", "Proszeniacy". WCK to miejsce spotkań róznych organizacji i stowarzyszeń takich jak np.: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klub Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki, Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza. 

W większości sołectw działają Ochotnicze Straże Pożarne. Najstarsza z nich to OSP Wolbórz.
Uroczystości i ważniejsze wydarzenia w gminie uświetniają orkiestry dęte z Wolborza i Żarnowicy Dużej. 


W WCK mieści się Miejska Biblioteka Publiczna mająca swoje filie w Goleszach Dużych i Polichnie.
Biblioteka w Wolborzu posiada zbiór ok. 22 475 woluminów.
W 2004 roku uruchomiono w niej 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.