Płyta herbowa z zamku w Wolborzu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

Płyta herbowa z zamku w Wolborzu umieszczona pod okapem dachu domu  przy ul. Modrzewskiego 2. Najprawdopodobniej podniesiona w 1901 roku ze znajdującego się obok ruin zamku i użyta do ozdobienia budowanego wtedy domu. Kamienna płaskorzeźba przedstawia herb Doliwa i napis : "R.P.1901 r. 26 MAJA ZNALEZIONY I ODNOWIONY". Jest to dzisiaj unikatowy, namacalny ślad nieistniejącego już zamku wolborskiego. Zamek istniał co najmniej do połowy XVIII wieku w widłach rzek : Moszczanki i Wolbórki (rejon dzisiejszych ulic Modrzewskiego i Świętokrzyskiej) i był własnością rezydujących w Wolborzu biskupów kujawskich. Niewykluczone, że zamek stojący "na kopcu" został zbudowany na miejscu dawnego grodu wolborskiego. W połowie XV wieku w bliżej nieznanych okolicznościach wolborski zamek ulega zniszczeniu. Został odbudowany w latach 1464-73 przez biskupa Jana z Sienna. W następnych wiekach był stale rozbudowywany i modernizowany. W końcu XVI wieku zamek w Wolborzu został poszerzony przez biskupa Hieronima Rozrażewskiego (jego herb uwieczniono na zachowanej płycie). W 1671 roku zamek wolborski strawił pożar. Odbudowany w skromniejszej formie, uległ, po kolejnym pożarze w 1776 roku, zniszczeniu i rozbiórce. Na ruinach zamkowych wzniesiono później nowe budowle z wykorzystaniem resztek starych murów. Począwszy od lat 50. XX wieku na terenie wolborskiego zamku przeprowadzano wykopaliskowe badania archeologiczne. Wmurowaną w ścianę domu płytę herbową poddano w 1997 roku gruntownej renowacji.