Promocja i popularyzacja walorów ziemi wolborskiej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =


W miesiącu marcu br. Urząd Miejski w Wolborzu zrealizował projekt pt.: "Promocja i popularyzacja walorów ziemi wolborskiej - zakup i montaż infokiosku oraz wydanie publikacji promującej Gminę Wolbórz".
 
W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano infokiosk - interaktywny punkt informacyjny oraz wydano publikację pt. „Wolbórz- portret miasta i gminy”.
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki, a także na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo- krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Zakup infokiosku i wydana publikacja przyczynią się do rozpromowania obszaru gminy wśród większej liczby odbiorców oraz zapoznania się z ofertą turystyczną ziemi wolborskiej.
Całkowity koszt projektu wyniósł 20 040,05 zł, z czego 14 026,69 zł zostało sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach „małych projektów”.