Wyposażenie boisk sportowych w Polichnie i Swolszewicach Dużych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =


Dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków unijnych, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, w miesiącu marcu zrealizowany został projekt: "Wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach Polichno i Swolszewice Duże". W ramach realizacji projektu boisko w Polichnie wyposażone zostało w dwie bramki z siatką, dwa komplety piłkochwytów oraz cztery ławeczki. Boisko w Swolszewicach Dużych wyposażone zostało w dwie bramki z siatką oraz cztery ławki.  
Doposażenie boisk przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowej 
oraz polepszenia warunków rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectw. Realizacja inwestycji z pewnością pozytywnie wpłynie również na aktywność i integrację społeczności lokalnej. Mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje umiejętności i talenty sportowe 
na doposażonych obiektach sportowych.  
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 18 838,68 zł, z czego 12 380,97 zł sfinansowane zostało ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „małych projektów".