Przebudowa drogi gminnej Psary Lechawa - Proszenie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =


"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"
"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

Przygotowania do realizacji inwestycji Przebudowy drogi gminnej Psary Lechawa – Proszenie Gmina Wolbórz rozpoczęła już w 2008 r. W lutym 2009 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu. W związku z dużą ilością złożonych wniosków znalazł się on na liście rezerwowej w oczekiwaniu na dofinansowanie. Gmina Wolbórz  rozpoczęła realizację inwestycji z własnych środków i na początku 2011 r. ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A z Piotrkowa Trybunalskiego. Koszt inwestycji wyniósł 1.626.000,00 zł. Realizacja przebudowy drogi gminnej Psary Lechawa - Proszenie odbyła się w okresie od kwietnia do sierpnia 2011 r.
Jest to droga o długości 1.821,91 mb, stanowiąca odcinek drogi Psary Stare – Psary Lechawa – Proszenie. Do roku 2008 była ona drogą powiatową, ale została przejęta przez gminę Wolbórz w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Psary Lechawa i Proszenie. Od kilku lat istniała pilna potrzeba jej remontu i przebudowy, wynikająca ze złego stanu technicznego drogi, zniszczonej nawierzchni i poboczy, braku chodnika i niedrożnych rowów odwadniających.

 Aby podnieść komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników ruchu gmina podjęła się realizacji przebudowy drogi polegającej na:

  • wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5m, 
  • wzmocnieniu poboczy wzdłuż jezdni,
  • budowie chodnika lewostronnego o szerokości 1,5m,
  • wykonanie zjazdów gospodarczych do posesji,
  • odtworzenie i wykonanie nowych rowów przydrożnych.

W październiku 2011 r. w wyniku pojawienia się oszczędności przetargowych na innych projektach składanych do Urzędu Marszałkowskiego zaistniała możliwość dofinansowania realizacji inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. W dniu 10 października 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie tej inwestycji  w wysokości 75% kosztów realizacji.