ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOLBORZU

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

PRZEDMIOTEM PROJEKTU JEST ROZBUDOWA MECH.- BIOLOG. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, W WOLBORZU. POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU WYNIKA Z KONIECZNOŚCI ROZBUDOWANIA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI, KTÓRA OBECNIE OBCIĄŻONA JEST W 100 % I NIE POSIADA REZERW PRZYJĘCIA DODATKOWEJ ILOŚCI ŚCIEKÓW. CELEM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST UPORZĄDKOWANIE GOSP. ŚCIEK. W GMINIE WOLBÓRZ, OGRANICZENIE ZRZUTÓW NIEDOSTATECZNIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW I OCHRONĘ ŚRODOWISKA WODNEGO, DOSTOSOWANIE SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW DO WZROSTU PRODUKOWANYCH ŚCIEKÓW ZGODNIE Z DYR. RADY 91/271/EWG. GRUPĄ DOCELOWĄ SĄ MIESZKAŃCY GMINY WOLBÓRZ, KTÓRZY BĘDĄ KORZYSTAĆ Z ROZBUDOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. PROJEKT ZAKŁADA: 

 • WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEGO REAKTORA BIOLOG. Z MODERN. JEGO UKŁADU NAPOWIETRZ. ORAZ DOBUDOWĄ SELEKTORÓW,
 • ROZBUDOWĘ PUNKTU ZLEWNEGO ŚCIEKÓW DOWOŻ.,
 • BUDOWĘ REAKTORA BIOLOG. Z OSADNIKIEM WTÓRNYM WEWNĄTRZ KOMORY REAKTORA,
 • BUDOWĘ ZBIORNIKÓW STAB. TLEN. OSADÓW,
 • BUDOWĘ STACJI ODBIORU OSADÓW NIEODWODNIONYCH Z INNYCH OCZYSZCZALNI W POSTACI DRUGIEGO PUNKTU ZLEWNEGO,
 • BUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNEGO OCZYSZCZALNI Z POMIESZCZENIEM STEROWNI, DMUCHAW ORAZ WIZUALIZACJI PRACY OCZYSZCZALNI,
 • BUDOWĘ HALI TECHNOLOG. KOMPOSTOWNI Z POMIESZCZENIEM PRASY OSADÓW WRAZ Z WAPNIARKĄ DO HIGIENIZACJI AWARYJNEJ OSADÓW, 
 • DODATKOWE MIEJSCA NA SKŁADOWANIE ODPADÓW: SKRATEK I PIASKU,
 • BUDOWĘ UKŁADU SIECI TECHNOLOG., ODCIEKOWYCH, ZASILANIA , STEROWANIA ORAZ OŚWIETLENIA PLACU OCZYSZCZALNI,
 • BUDOWĘ UKŁADU ALTERNATYWNEGO ZASILANIA W POSTACI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH, 
 • BUDOWĘ CIĄGÓW KOMUNIK., WPROWADZENIE ROŚLINNOŚCI OSŁONOWEJ WOKÓŁ OCZYSZCZALNI,
 • WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA AWARYJNEGO W POSTACI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Z SAMOCZYNNYM ZAŁĄCZENIEM REZERWY,
 • WYKONANIE MONITORINGU OCZYSZCZALNI Z WIZUALIZACJĄ PROCESÓW TECHNOLOG. SYSTEMEM SCADA,
 • REMONT BUDYNKU DAWNEGO REAKTORA SUPER-BOS – WYKONANIE MAGAZYNU,
 • PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W M. BOGUSŁAWICE WRAZ Z KOLEKTOREM TŁOCZNYM,

CEL PROJEKTU:

PODSTAWOWYM CELEM REALIZACJI PROJEKTU JEST PRZYROST PRZEPUSTOWOŚCI PRZEBUDOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z 283 M³/ DOBĘ DO 676.6 M³/ DOBĘ. PRZEDSIĘWIZIĘCIE WPŁYNIE NA POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONU, A DZIĘKI TEMU  POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCÓW ORAZ POPRAWĘ ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ REGIONU.

PLANOWANE EFEKTY:

 • PRZEBUDOWANA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW,
 • PRZYROST PRZEPUSTOWOŚCI PRZEBUDOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 14 458 737,59 zł
DOFINANSOWANIE: 9 986 237,15 ZŁ