Przebudowa drogi gminnej Proszenie - Polichno

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =


 
Cel podstawowy projektu: poprawa bezpieczeństwa i komfortu w ruchu pieszym i kołowym
Cele pozostałe:

  • poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi i polepszenie komfortu życia mieszkańców,
  • poprawa bezpieczeństwa zmotoryzowanych uczestników drogi jak i pieszych,
  • poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców,
  • zintegrowanie lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego z krajowym systemem komunikacyjnym
 
Zakres projektu:
  • przebudowa drogi na odcinku 2,49 km i szer. 6 m (wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej),
  • budowa chodnika jednostronnego o szer. 1,50 m i dł. 1,84 km,
  • wykonanie wjazdów do posesji i zjazdów na pola,
  • odtworzenie rowów przydrożnych
 
Planowane efekty:
  • długość przebudowanych dróg gminnych – 2,49 km,
  •  liczba przebudowanych drogowych obiektów inżynierskich – 2 szt.
Wartość projektu 
 
Całkowita wartość projektu :
 
2 420 233,45 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŁ:
 
2 057 198,43 zł
Wkład własny gminy Wolbórz:
 
363 035,02 zł

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020