Nr rachunków bankowych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Oddział Wolbórz

59 8985 0004 0050 0556 1522 0005
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych

59 8985 0004 0050 0509 7515 0024
- opłata za udostępnienie danych osobowych

86 8985 0004 0050 0556 1522 0004
- podatki od: nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych (osoby prawne i osoby fizyczne)

05 8985 0004 0050 0556 1522 0007
depozyty, w tym: wadia przetargowe (nieruchomości, inwestycje) i zabezpieczenia

70 8985 0004 0050 0556 1522 0001
darowizny,
opłata skarbowa,
opłata za zajecie pasa drogowego,
opłata adiacencka,
opłata targowa,
opłata miejscowa,
opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
wpłaty za zakupione grunty i nieruchomości,
wpłaty za wynajem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste, czynsz mieszkaniowy.