Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbioru odpadów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

Wywóz nieczystości stałych (odpadów komunalnych) może odbywać się jedynie na podstawie umowy podpisanej z przedsiębiorcą, który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierana odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Załączniki artykułu