Komunikat
  • 26 marca Jarmark Wielkanocny w Hotelu Górski w Proszeniu.  ∗
  • 750 lat nadania praw miejskich dla Wolborza (1273 - 2023) ∗
  • 15 marca upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  ∗

Udostępnianianie informacji publicznej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na zasadach i w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198).

Szczegółowe zasady dostępu i korzystania z dokumentów określa Statut Gminy Wolbórz.