Udostępnianianie informacji publicznej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na zasadach i w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198).

Szczegółowe zasady dostępu i korzystania z dokumentów określa Statut Gminy Wolbórz.