Baza firm

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =

Lokalny Punkt Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego w Bełchatowie (zasięg działania LPI - powiat bełchatowski, opoczyński piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, miasto na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski) 
ul. Kościuszki 17, 
97-400 Bełchatów 
Tel.: 44 633 34 63, 44 633 05 13
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl 
Komunikator SKYPE czynny w piątek w godz. 12:00-15:00
Nazwa użytkownika: LPIBelchatow

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - COP
Celem działania COP jest efektywne wykorzystanie środków unijnych przez beneficjentów przewidzianych na wdrażanie Osi Priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel. 42 230 15 55 lub 230 15 56
fax: 42 230 15 51
e-mail: cop@cop.lodzkie.pl ; info@cop.lodzkie.pl 
www.cop.lodzkie.pl
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
tel. 42 291 03 15
fax: 42 637 05 86
e-mail: rcie@ie.lodz.pl 
www.rcie.lodz.pl
  
Punkt Informacyjny Europe Direct
ul. Dąbrowskiego 20
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 76 62
fax: 44 647 12 53
e-mail: europe-direct@piotrkow.pl 
www.europe-direct.piotrkow.info.pl

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
ul. 3 Maja 2a, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 99 72 
godz. 8:00-16:00
e-mail: pk.zelow@frgz.pl 
www.frgz.pl