Rezerwat przyrody "Jodły LUBIASZÓW"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Położony w południowej części gminy w pobliżu miejscowości Lubiaszów. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 202,4 ha. Utworzony został w 1958 roku w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego z dużym udziałem jodły, która stanowi pozostałość lasu pierwotnego na Wyżynie Łódzkiej z licznymi roślinami objętymi ochroną gatunkową. Ochronie podlega najlepiej zachowany w tej części Polski obszar roślinności leśnej zróżnicowany na cztery typy fitocenoz: grąd typowy, grąd jodłowy, świetlista dąbrowa i dębowo-jodłowy bór mieszany, z czego najważniejszy jest tak zwany "czarny las", czyli grąd jodłowy (w pobliżu przebiega północna granica jodły). W rezerwacie występują stare drzewostany jodły w wieku 150 lat o wysokości ponad 35 m, grupa modrzewia polskiego w wieku 140 lat o wysokości 40 m oraz 200-letnie dęby. Wszystkie z tych drzew spełniają kryteria pomników przyrody. Flora naczyniowa rezerwatu liczy około 350 gatunków w tym dębowo-jodłowy gatunków roślin chronionych. Zalicza się do nich między innymi: bluszcz pospolity, kopytnik, lilia złotogłów, barwinek pospolity, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, pluskwica europejska, wawrzynek wilczełyko, storczyki i widlaki. Przez rezerwat przepływa niewielki strumyk. Cały ekosystem rezerwatu jest cennym terenem badań nad ekologią biocenoz leśnych oraz rolą w środowisku licznych gatunków zielnych. W rezerwacie znajduje się mogiła rozstrzelanych w czasie II wojny światowej.