Pałac Biskupów Kujawskich w Wolborzu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =

(obecnie siedziba Zespołu Szkół RCKU) jest niewątpliwie najwspanialszym i najcenniejszym zabytkiem w gminie Wolbórz. Usytuowany w południowo -wschodniej części Wolborza na tzw. „Biskupiej Górce”.
   Obecny pałac zbudowany został w latach 1768-73 przez biskupa Antoniego Ostrowskiego wg projektu wybitnego architekta włoskiego Franciszka Placidiego z przeznaczeniem na letnią rezydencję biskupów kujawskich. Należy do najświetniejszych rezydencji magnackich w Polsce z okresu późnego baroku. Zespół składa się z pałacu,  dwóch oficyn, pomieszczeń gospodarczych, kordegardy, a także dziedzińca paradnego i parku pałacowego.
Od południowego zachodu zespół zamknięto falistym ogrodzeniem z żelazna bramą.
W centrum tego kompleksu znajduje się piętrowy pałac, zbudowany na planie prostokąta
 z  trzema ryzalitami o zaokrąglonych narożnikach w fasadzie frontowej. Na środkowym, trójkątnym szczycie umieszczony jest  kartusz rokokowy z 1773 roku.
Wolborski pałac był siedzibą biskupów kujawskich do 1818 roku.
Następnie przejęła go  Komisja Rządowa Wojny Królestwa Polskiego, lokując tutaj w 1834 roku inwalidów wojennych.
     W latach późniejszych dawna rezydencja biskupia stała się koszarami dla dwóch rot połeckiego pułku piechoty (do 1910 roku). Spowodowało to znaczną dewastację pałacu
i parku, pogłębioną jeszcze spaleniem go podczas I wojny światowej. W okresie międzywojennym  w odbudowanym  pałacu (1937 rok) mieściły się junackie hufce pracy. We wrześniu 1939 roku spaleniu uległa południowo-wschodnia oficyna pałacu.
Podczas II wojny światowej pałac zajmowali Niemcy.
Po 1945 roku był on użytkowany kolejno przez: Wyższą Szkołę Gospodarstwa  Wiejskiego, Dom Dziecka i Liceum Pedagogiczne.
    W latach  1950-61 przeprowadzono generalną restaurację pałacu. Od 1967 roku dawna rezydencja biskupów kujawskich była siedzibą Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Wolborzu. Obecnie w pałacu funkcjonuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. W ostatnich latach staraniem dyrekcji szkoły zespół poddano wielu zabiegom konserwatorskim i upiększającym. Przed frontem pałacu znajduje się pomnik czynu Grunwaldzkiego, odsłonięty w 1960 roku w 550 rocznicę wymarszu wojsk Władysława Jagiełły z Wolborza na bitwę grunwaldzką. 11 czerwca 2010r. została umieszczona na nim nowa tablica upamiętniająca 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem.