Harmonogramy odbioru odpadów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Odpady komunalne należy wystawiać przed posesję do godziny 6ºº.

Firma EKO-Region sp. z o.o. przypomina, że pojemniki należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Stawki odbioru odpadów obowiązujące od 1 lipca 2023 r. 

  • 30,00 zł miesięcznie od jednej osoby za odpady segregowane,
  • 90,00 zł miesięcznie od jednej osoby - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 
Osoby, które zadeklarowały, że kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku płacą ze zniżką 5 zł od osoby na miesiąc. 
Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny płacą ze zniżką 3 zł od osoby na miesiąc.

Prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi, iż w nowym harmonogramie pojawiają się odbiory również w soboty.

Opłaty za odbiór odpadów wpłacamy kwartalnie 
I rata do 31 marca
II rata do 30 czerwca
III rata do 30 września
IV rata do 29 grudnia

Nadmiary odpadów komunalnych, takich jak plastik, metale, szkło, papier, odpady zielone (oprócz odpadów zmieszanych) należy we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który mieści się w Wolborzu przy ul. Sportowej (teren oczyszczalni).
Czynny jest w każdy poniedziałek, w godz.  10ºº – 17³º.

Zachęcamy do zapoznania się z ZASADAMI SEGREGACJI ODPADÓW

Więcej informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać pod nr telefonu (44) 61 64 241 lub (44) 61 64 251 wew. 36 lub u Sołtysów.

 
Popiół należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
Bioodpady należy wrzucać przez cały rok do brązowego pojemnika przeznaczonego na bioodpady. 

 
 

Załączniki artykułu

Zasady segregacji Pobrań: 32