Komunikat

Rozpoczęcie Programu ,,Klub" 2024

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
23-03-2024
Rusza nabór wniosków dla klubów sportowych, w tym  klubów (UKS) działających w formie stowarzyszeń, realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 
zdjęcie
W ramach Programu Klub udzielane jest wsparcie w dwóch wariantach: 12 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych, 17 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych w dowolnych proporcjach (z zachowaniem wymogu wynagrodzenia dla szkoleniowca). Środki mogą być przeznaczone na: wynagrodzenia szkoleniowców, organizacje obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

Główne warunki do spełnienia w Programie Klub:
  • Działalność musi być prowadzona min. 3 lata przed datą ubiegania się o wsparcie.
  • Dotacja ze środków publicznych w ubiegłym roku nie może przekraczać 200 tyś. zł.
  • Klub musi załączyć do wniosku sprawozdanie za finansowe za rok 2023.
  • Udział własny lub z innych źródeł nie mniejszy niż 5% (nie może być pokryty ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki). 
  • Wymagane jest by uczestnicy biorący udział w zajęciach w ramach Programu przeszli test sprawnościowy do elektronicznej bazy danych Narodowa Baza talentów.
  • Wynagrodzenie dla szkoleniowców w ramach Programu musi odbywać się zgodnie z przepisami dot. Zatrudnienia.
  • Dla klubów wielosekcyjnych obowiązkowym zadaniem jest prowadzenie zajęć dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub.
  • Obóz musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych.
  • W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń!
 
Wnioski można składać od 25.03.2023r do 30.04.2024r. Wszystkie informacje znajdziecie na: rzadowyprogramklub.pl
 
Wnioski można składać przez stronę:  wnioski.rzadowyprogramklub.pl
← powrót