Komunikat

Trwa przebudowa przedszkola

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
11-02-2020
To jedna z największych inwestycji tego roku. Trwa przebudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu. Dziś na budowie był Burmistrz Wolborza i Przewodniczący Rady Miejskiej
zdjęcie
Wartość inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu” to ponad 3 mln zł. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamenty, budowę nowych ścian i nowego dachu, wymianę okien i drzwi, wykończenie wnętrz oraz wykonanie elewacji i zakup wyposażenia. Zmodernizowane zostaną także instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wewnętrzna gazu, elektryczna, odgromowa, oddymiania klatek schodowych i fotowoltaiczna. 11 lutego 2020 r. plac budowy odwiedzili Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza wraz z zastępcą Dymitrem Jędryką oraz Zbigniew Klewin Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu. 

- Przedsięwzięcie, które rozpoczęliśmy przyczyni się do poprawy warunków jakości i funkcjonalności bazy przedszkolnej w gminie, pozytywnie też wpłynie na możliwość realizowania przez gminę obowiązku edukacji przedszkolnej na odpowiednim poziomie. Musimy tylko przetrwać ten czas remontu, tu apel do rodziców aby uzbroili się w cierpliwość, zdaje sobie sprawę, że ta modernizacja jest uciążliwa dla dzieci i kadry przedszkola - powiedział Andrzej Jaros, Burmistrz Wolborza. 

Termin zakończenia prac finansowego projektu to wrzesień 2020 r. a dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego projekt otrzymał dofinansowanie EFRR w wysokości: 1,8 mln zł.

Projekt nr WND.RPLD.07.04.02-10-0011/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.2. Edukacja przedszkolna
← powrót