Dane teleadresowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =

Urząd Miejski
Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz
REGON: 000551869
Tel.  (44) 61-64-241, (44) 61-64-251
Fax: (44) 61-64-211
E-mail: poczta@wolborz.eu
ePUAP: dnp0cv982n
Kod teryt: 1010113

Dane do fakturowania:

Gmina Wolbórz
pl. Jagiełły 28
97-320 Wolbórz
NIP: 771-26-57-616  REGON: 590647859

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30
środa   7:30 - 15:30
czwartek   7:30 - 15:30 
piątek       7:30 - 14:30

Kasa urzędu czynna w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:45 - 14:15
wtorek: 7:45 - 14:30
piątek:  7:45 - 13:15

www: http://www.wolborz.eu   BIP: http://www.wolborz.4bip.pl    
Nr rachunków bankowych - tutaj

Nr pokoju

Stanowisko / Referat

Telefon

2 Burmistrz Wolborza (44) 61-64-241
15 Zastępca Burmistrza Wolborza

(44) 61-64-241 wew. 37

3 Sekretarz Gminy Wolbórz (44) 61-64-241 wew. 23
10 Skarbnik Gminy Wolbórz (44) 61-64-241 wew. 27
11 Przewodniczący Rady Miejskiej
(dyżur - środa godz. 9-12)
(44) 61-64-241 wew. 20
6 Urząd Stanu Cywilnego (44) 61-64-241 wew. 24
1 Sekretariat tel. (44) 61-64-241 wew. 22
fax: (44) 61-64-241 wew. 40
4 Ewidencja ludności - dowody osobiste, kadry
Ewidencja działalności gospodarczej
(44) 61-64-241 wew. 30
4 Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i sprawy obronne (44) 61-64-241 wew. 30
tel. kom. 665-777-190
5 Obsługa Rady Miejskiej (44) 61-64-241 wew. 29
5 Promocja Miasta i Gminy (44) 61-64-241 wew. 29
e-mail: promocja@wolborz.eu
7 Kasa urzędu
Referat finansowo - księgowy (zwrot akcyzy)
(44) 61-64-241 wew. 40
(44) 61-64-241 wew. 25
8
9
Główny księgowy
Referat finansowo - księgowy
(44) 61-64-241 wew. 38
(44) 61-64-241 wew. 26
12 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Zamówienia publiczne
(44) 61-64-241 wew. 41
13 Informatyk (44) 61-64-241 wew. 42
17 Ochrona środowiska, wycinka drzew, bezdomne zwierzęta (44) 61-64-241 wew. 34
17 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Rolnictwo, nieruchomości
(44) 61-64-241 wew. 34
17 Odpady komunalne (44) 61-64-241 wew. 36
16 Fundusze pomocowe (44) 61-64-241 wew. 28
14 Kierownik Referatu Budownictwa (44) 61-64-241 wew. 31
14 Gospodarka komunalna i inwestycje (44) 61-64-241 wew. 31
14 Drogownictwo (44) 61-64-241 wew. 31
     
19 Należności podatkowe (44) 61-64-241 wew. 35
20 Referat księgowy oświaty (44) 61-64-241 wew. 33
21 Organizacja oświaty (44) 61-64-241 wew. 32


Telefony alarmowe Kom-Wol: 607 733 980,  607 733 985,  608 267 621

Wykaz telefonów komórkowych (dostępne w przypadku awarii telefonów stacjonarnych)
693 222 921 - Sekretariat
663 222 719 - Księgowość
609 222 853 - Podatki i oświata
609 222 758 - Referat budownictwa (ochrona środowiska, drogi, nieruchomości)