Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
  • Budowa placów zabaw na terenie gminy Wolbórz
  • Budowa sieci wodociągowej Polichno – Żarnowica
  • Odnowa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę placu Jagiełły jako przestrzeni społeczno-kulturowej
  • ​„Eko – Trendy” – organizacja pikniku ekologicznego w gminie Wolbórz
  • Wyposażenie boisk sportowych w Polichnie i Swolszewicach Dużych
  • Promocja i popularyzacja walorów ziemi wolborskiej
  • Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Proszenie i Bogusławice