Biuro Obsługi Mieszkańców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =

Biuro Obsługi Mieszkańca to miejsce, które ma ułatwić Państwu załatwianie urzędowych spraw. Należy tu szukać potrzebnych do pobrania dokumentów. Wszystkie wzory dokumentów są pogrupowane działami by łatwiej było znaleźć potrzebny wniosek. Po ich pobraniu i wypełnieniu można je złożyć w Urzędzie Miasta osobiście lub wysłać pocztą. 
 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjna dla klientów Urzędu Miejskiego w Wolborzu, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO. Do pobrania poniżej.
Administrator Burmistrz Wolborza wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych - p. Tomasz Szweda, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email inspektor@cbi24.pl
Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Załączniki artykułu