Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

Zadanie  pn. „Budowa wodociągu w Wolbórz- Świątniki- Lubiatów’’
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 
Dofinansowanie 736 942,20 zł
Całkowita wartość projektu 758 836,20 zł
Sieć wodociągowa zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1511E na odcinku Baby-Wolbórz oraz na działce gminnej nr 252 w Lubiatowie.
Zadanie obejmuje:
Projekt budowlany.
Budowę sieci wodociągowej od zasuwy Z150.2 do Z150.9 o długości całkowitej 2759,5 mb wraz z 56 szt. przyłączy o długości 159m oraz hydrantami nadziemnymi – 20 kpl. 
Budowę podziemnej pompowni sieciowej wraz z instalacją zasilania elektroenergetycznego wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej o długości całkowitej 26,5 mb.
Wykonawca:
KOM-WOL Sp. z o.o. 97-320 Wolbórz, ul. Reymonta 36
ZISPINI H. i D. Gędek s.c. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 9
Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 15.12.2020r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie pn. „Zakup mini ciągnika”
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 
Dofinansowanie 85 600,00 zł
Całkowita wartość projektu 85 600,00 zł
Zadanie obejmuje dostawę ciągnika komunalnego wraz z ładowaczem czołowym o udźwigu 400 kg o następujących danych technicznych: 
-rok produkcji: 2019
- silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy 35KM
- pojemność silnika: 2156 cm3
- rodzaj paliwa: diesel
Wykonawca:
ROLTECH BABIS Spółka Jawna 25-116 Kielce u. Ściegiennego 266
Okres realizacji: 30.10.2020 r. – 03.12.2020r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie – etap II i III”
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 
Dofinansowanie z RFIL 645 761,80zł
Dotacja z pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi 1 164 334,00 zł
Całkowita wartość projektu 3 224 605,42 zł
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bogusławice i Komorniki. Tereny, na których zaplanowano przeprowadzenie inwestycji nie posiadają kanalizacji sanitarnej. 
W wyniku realizacji zadania wybudowane zostaną łącznie 10 497,90 mb sieci kanalizacyjnej
w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym, w tym:
- 6685,20 mb w systemie grawitacyjnym oraz 3812,70 mb w systemie ciśnieniowym,
- 764,60 mb odgałęzień prowadzących do 131 nieruchomości 
- 24 studzienki kanalizacyjne o średnicy Ø600 mm i 39 studzienek kanalizacyjnych o średnicy Ø1000 mm. 
Kanalizacja sanitarna w ramach przedmiotowego zadania wykonana będzie w pasie dróg gminnych. Montaż rurociągu będzie przebiegał na głębokości od 1,8m do 3,0m pod poziomem powierzchni. Roboty ziemne będą wykonywane metodą wykopu otwartego, a w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną metodą przecisku. Na odcinkach gdzie w profilu glebowym pasa drogowego występują grunty zwięzłe (gliny) przewiduje się wymianę na grunt GP1.  
Kanalizacja zostanie włączona do istniejącej sieci na terenie działki gminnej nr 183/5 obręb Wolbórz. Ścieki z kanalizacji zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Wolborzu. 
Wykonawca:
P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk 95-081 Dłutów, Leszczyny Duże 30
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” ZANIEWICZ Spółka Jawna 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 18
Okres realizacji: 05.05.2020 r. – 30.10.2021r.
Zadanie w trakcie realizacji.