Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 150 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SO-MASZ” s.c.
Tel. 43 675 15 35, 605 684 846
ul. Leśników Polskich 65
98-100 Łask

folia odpadowa,  sznurek, opakowania big bag
 

Grupa RECYKL S.A.
Tel. +48 61 281 06 11
 
ul. Letnia 3,
63-100 Śrem
zużyte opony