Gospodarka odpadami komunalnymi

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

W Gminie Wolbórz odpady komunalne odbierane są przez firmę EKO-REGION sp. z o.o. Oddział Usług Komunalnych Skierniewice. Do dyspozycji mieszkańców gminy Wolbórz pozostaje Biuro Obsługi Klienta – nr telefonu 46 833 33 34.


Więcej na temat segregacji można przeczytać na stronie EKO-REGION (link).

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Sportowej (teren oczyszczalni ścieków) w WolborzuPSZOK czynny jest w każdy poniedziałek od 10.00 do 17.30.

EKO-REGION Sp. z o.o. i Urząd Miejski zachęcają do założenia przydomowego kompostownika. Wykorzystywanie kompostu jako pełnowartościowego nawozu jest dobrym zamiennikiem środków chemicznych.

KARTA DUŻEJ RODZINY – DOPŁATA DO KWARTALNEJ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN WIELODZIETNYCH.
Karta Dużej Rodziny na terenie gminy Wolbórz uprawnia do skorzystania z dopłaty do opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Wniosek o dopłatę wraz z aktualnymi kartami członków rodziny należy złożyć osobiście w pokoju nr 14.  Podpisany wniosek o dopłatę należy składać przy każdej racie płatności, dotrzymując terminowości wpłat:
I rata – do 31 marca,
II rata – do 30 czerwca,
III rata – do 30 września,
IV rata – 29 grudnia.
Po terminie wnioski i dopłaty nie mogą być realizowane.

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Popiół należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
Bioodpady należy wrzucać przez cały rok do brązowego pojemnika przeznaczonego na bioodpady. 


Więcej informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać pod nr telefonu (44) 61 64 241 lub (44) 61 64 251 wew. 36 lub u Sołtysów.