Czyste powietrze

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =

Stan realizacji programu "Czyste Powietrze" w Gminie Wolbórz od początku trwania programu do dnia 30.09.2023 roku: 
 
    Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 306  
    Liczba zawartych umów:253 
    Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 138
    Kwota wypłaconych dotacji: 2 208 240,58 zł 
 
Dane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu "Czyste Powietrze" 

W punkcie pracownicy urzędu udzielają informacji o możliwości uzyskania dofinansowania, pomagają mieszkańcom wypełniać wnioski o dotację i rozliczenie przyznanej dotacji. 
 
Adres punktu: 
Urząd Miejski w Wolborzu           
Plac Jagiełły 28 (pokój nr 16) 
97-320 Wolbórz
 
Punkt czynny: 
wtorek: 8:00-16:00 
piątek: 8:00-14:00 
Dodatkowo udzielane są konsultacje telefoniczne pod numerem tel. 44 61 64 241 w. 28